Home / AUTOCAD / [AUTOCAD] Cách sử dụng lệnh fillet lọc đối tượng trong cad

[AUTOCAD] Cách sử dụng lệnh fillet lọc đối tượng trong cad

-Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh fillet trong cad đơn giản nhất, nhanh và hiệu quả:

lệnh fillet trong cad được sử dụng nhằm mục đích chọn nhiều đối tượng cùng thuộc tính để cho người dùng làm việc hiệu quả nhất khi thiết kế,

Cách sử dụng lệnh fillet trong cad:

-B1: các bạn gõ lệnh FI =>ENTER => sẽ xuất hiện ra 1 bảng như hình dưới đây

cách sử dụng lệnh fillet trong cad

Các bạn nhấn vào dòng Add Seclected Object< sau đó chọn đối tượng mình cần lọc nó sẽ xuất hiện bảng như sau:

cách sử dụng lệnh fillet trong cad

Trong bảng này nó sẽ hiện lên danh sách liệt kê các thuộc tính riêng của đối tượng mẫu ta vừa chọn. Vd đối tượng mẫu là block, Thuộc Layer Apec-dim, Tên block là truc dinh vi binh, Tọa độ điểm chèn block. X= Y= Z=...ngoài đối tượng ta vừa chọn ra sẽ có các đối tượng khác ta cần chọn sẽ có thuộc tính chung và thuộc tính riêng, vd như đối tượng này có chung thuộc tính là block nhưng thuộc tính riêng sẽ khác với các  đối tượng block khác về tọa độ góc quay…khi lọc ta cần lọc các đối tượng này giữ lại thuộc tính chung và loại bỏ đi các thuộc tính riêng cụ thể như sau:

cách sử dụng lệnh fillet trong cad

Các bạn gõ lệnh FI =>ENTER => chọn Clear list để xóa lịch sử mẫu trước đó => các bạn nhấn vào dòngAdd Seclected Object< sau đó chọn đối tượng mình cần lọc => xoa đi tất cả các thuộc tính riêng ấn vào Delete  chỉ giữ lại thuộc tính chung của mẫu như hình:

sau đó các bạn nhấn chọn Apply => quét vùng bản vẽ ta muốn chọn các đối tượng trong bản vẽ đó =>các đối tượng có chung thuộc tính sẽ được lọc và chon ra. từ đây các bạn có thể dùng các lệnh khác nhau để xử lý các đối tượng vừa được chọn.

Ngoài ra với lệnh fillet lệnh tắt là F chúng ta còn thực hiện được nhiều thao tác vẽ nhanh khác nhau như:

  1. Bo tròn góc: F => enter => r => enter => nhập bán kính cần bo góc => nhấp chuột vào 2 đoạn thẳng cần bo.
  2. Nối hai đoạn thẳng: F => enter => r =>enter nhập bán kính = 0 sau đó kích chuột vào 2 đoạn thẳng
  3. Bo cung giữa hai đường thẳng song song: F => enter => kích chuột vào 2 đoạn thẳng song song.

Hình ảnh cụ thể như sau:cách sử dụng lệnh fillet trong cad

Nguồn:autocad.xaydungso