Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / ĐƯỜNG / [BÀI GIẢNG] Ứng dụng excel trong tính toán thiết kế cầu đường

[BÀI GIẢNG] Ứng dụng excel trong tính toán thiết kế cầu đường

Nội dung

  • Chương 1: Các khái niệm cơ bản
  • Chương 2: Sử dụng các hàm có sẵn trong Excel
  • Chương 3: Tìm lời giải bằng Solver
  • Chương 4: Biểu đồ, đồ thị trong Excel
  • Phần bài tập

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

Pass: utctraining.edu.vn