Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / CẦU - HẦM / [BẢN VẼ] Liên kết thanh neo tạm tại đỉnh trụ cầu đúc hẫng cân bằng

[BẢN VẼ] Liên kết thanh neo tạm tại đỉnh trụ cầu đúc hẫng cân bằng

Dự án: Cầu Tân Thuận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn:Tedi South

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY