Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / CẦU - HẦM / [BẢNG TÍNH] Sức chịu tải cọc đóng, cọc khoan nhồi trong đất, trong đá

[BẢNG TÍNH] Sức chịu tải cọc đóng, cọc khoan nhồi trong đất, trong đá

Bảng tính được mình lập trong quá trình thực tập tốt nghiệp.

Còn nhiều thiếu sót, xin được mọi người góp ý thêm.

Mọi góp ý xin gửi về: quoc@utctraining.edu.vn

Liên hệ: 0162.8899.442

Link dowload phần mềm:  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining.edu.vn