Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / CẦU - HẦM / [BẢNG TÍNH] Tính toán dầm Super T,L=38.03m

[BẢNG TÍNH] Tính toán dầm Super T,L=38.03m

Bảng tính mình có đi tham khảo và lập trong quá trình thực tập tốt nghiệp.

Còn nhiều thiếu sót, xin được mọi người góp ý thêm.

Mọi góp ý xin gửi về: quoc@utctraining.edu.vn

Liên hệ: 0162.8899.442

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

Pass: utctraining