Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / CẦU - HẦM / [BẢNG TÍNH] Tính toán thiết kế dầm chữ I BTCT DƯL kéo sau,L= 33m

[BẢNG TÍNH] Tính toán thiết kế dầm chữ I BTCT DƯL kéo sau,L= 33m

Bảng tính được mình tham khảo và lập trong quá trình học tập

Còn nhiều thiếu sót, xin được mọi người góp ý thêm.

Mọi góp ý xin gửi về: quoc@utctraining.edu.vn

Liên hệ: 0162.8899.442

Nguồn: Đoàn Bảo Quốc – CĐBAK53

Link Download:  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining