Home / KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Bí quyết làm việc nhóm hiệu quả nhất

Trong công việc và cuộc sống, có nhiều việc bạn có thể thực hiện một mình nhưng cũng có rất nhiều việc không thể hoàn thành nếu không có sự hợp lực của nhiều người. Trong quản lý nhân sự việc kết nối các thành viên và đào tạo kỹ …

Read More »

Tổ chức đội nhóm và khai thác hiệu quả tri thức tập thể

Tổ chức đội nhóm và khai thác hiệu quả tri thức tập thể là một nhiệm vụ mang tính chất then chốt của người quản trị hay một doanh nghiệp. Cho dù, bạn chưa hẳn ở vị trí lãnh đạo cao nhất nhưng hiểu rõ và biết cách xây dựng …

Read More »