Home / MIDAS (page 2)

MIDAS

[Midas] Một số lưu ý trong điều chỉnh nội lực cầu dây văng

Việc điều chỉnh nội lực cầu dây văng là việc làm trong khi thi công, khi đó, do sự khác nhau của điều kiện thi công thực tế với những điều kiện thi công đã được giả thiết trong thiết kế nên cần điều chỉnh lại lực căng trước trong …

Read More »

[MIDAS] Lí thuyết, tính toán cầu Extradosed bằng phần mềm Midas Civil

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ Cầu Extradosed là một dạng đặc biệt của cầu bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài, trong đó cáp được đưa lên khỏi mặt cầu và liên kết với cột tháp có chiều cao thấp đặt ở đỉnh trụ. Đối với cầu BTCT dự ứng …

Read More »