Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG

TÀI LIỆU XÂY DỰNG

Midas/Civil – Hướng dẫn mô hình cầu dây văng

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

Midas/Civil – Hướng dẫn kiểm toán kết cấu thép

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

Midas/Civil – Hướng dẫn kiểm toán kết cấu BTCT

 Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

Midas/Civil – Hướng dẫn khai báo mặt cắt liên hợp bất kỳ

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

Midas/Civil – Kiểm toán dầm hộp

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

Midas/Civil – Hướng dẫn mô hình cầu đúc hẫng cân bằng

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[BẢNG TÍNH] Chiều dày lớp bê tông bịt đáy

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[BẢN VẼ + BẢNG TÍNH] Thùng chụp – Cầu Cổ Chiên

Link dowload: Bản vẽ:  BẤM VÀO ĐÂY Bảng tính:  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[BẢN VẼ] Biện pháp thi công khối đúc trên đà giáo, nhịp biên – Cầu đúc hẫng – Cầu Việt Trì mới

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[BẢN VẼ] Cấu tạo, biện pháp thi công thùng chụp – Cầu Quý Cao

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »