Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / MÔN HỌC CƠ SỞ

MÔN HỌC CƠ SỞ

[SÁCH DỊCH] Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm Anh Quốc BS 8110-1997

 Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[SÁCH] GS.Nguyễn Viết Trung – Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình giao thông

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[SÁCH] Trắc địa đại cương – Trần Văn Quảng

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[SÁCH] GS.TS Nguyễn Tài – Thủy lực đại cương

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[BÀI GIẢNG] Thủy lực – ĐHGTVT

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

Hệ thống công thức cơ học đất – ĐHGTVT

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[BÁO CÁO] Thí nghiệm sức bền vật liệu – ĐHGTVT

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[SÁCH] Thiết kế và thi công tường chắn đất có cốt – GS. Dương Ngọc Hải

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[BÀI GIẢNG] Cơ sở công trình cầu – Bộ môn Cầu Hầm.ĐHGTVT

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[SÁCH] Phương pháp phần tử hữu hạn – Nguyễn Xuân Lựu.ĐHGTVT

 Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »