Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG (page 20)

TÀI LIỆU XÂY DỰNG

[HƯỚNG DẪN] Mô hình và tính toán cầu đúc hẫng bằng Midas Civil

Các bước thực hiện Khai báo vật liệu Khai báo mặt cắt Mô hình kết cấu Gán vật liệu cho kết cấu Gán mặt cắt Tạo nhóm mặt cắt thay đổi (Vuốt mặt cắt) Khai báo nhóm điều kiện biên Gán điều kiện biên cho kết cấu Tạo nhóm kết …

Read More »

[BẢNG TÍNH] Tính toán dầm Super T,L=38.03m

Bảng tính mình có đi tham khảo và lập trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Còn nhiều thiếu sót, xin được mọi người góp ý thêm. Mọi góp ý xin gửi về: quoc@utctraining.edu.vn Liên hệ: 0162.8899.442 Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY Pass: utctraining

Read More »

[BẢNG TÍNH] Sức chịu tải cọc đóng, cọc khoan nhồi trong đất, trong đá

Bảng tính được mình lập trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Còn nhiều thiếu sót, xin được mọi người góp ý thêm. Mọi góp ý xin gửi về: quoc@utctraining.edu.vn Liên hệ: 0162.8899.442 Link Download phần mềm:  BẤM VÀO ĐÂY PASS: utctraining.edu.vn

Read More »

[BÁO CÁO] Thực tập tốt nghiệp Cầu – Công ty TNHH Giao Thông Vận Tải

Link Download:  BẤM VÀO ĐÂY PASS: utctraining.edu.vn

Read More »