Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG (page 5)

TÀI LIỆU XÂY DỰNG

[BẢN VẼ] Biện pháp thi công lao lắp dầm I bằng giá long môn + giá poóc tích

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY Dự án: Cầu Cái Môn Nguồn: Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long

Read More »

[BẢN VẼ] Biện pháp thi công dầm I33m, căng sau

Link Download:  BẤM VÀO ĐÂY Dự án: Cầu số 3 – Hầm đường bộ qua đèo cả Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492  

Read More »

[BẢN VẼ] Biện pháp thi công đúc dầm trên đà giáo cố định – Cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY Dự án: Cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Đường Văn Cao – Hồ Tây. Nguồn: Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long

Read More »

[BẢN VẼ] Biện pháp thi công tường chắn – Cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY Dự án: Cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Đường Văn Cao – Hồ Tây. Nguồn: Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long

Read More »

[BẢN VẼ] Biện pháp thi công trụ cầu chữ V trên cạn – Cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY Dự án: Cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Đường Văn Cao – Hồ Tây. Nguồn: Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long

Read More »

[BẢN VẼ] Biện pháp thi công mố – Cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY Dự án: Cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Đường Văn Cao – Hồ Tây. Nguồn: Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long

Read More »

[FULL] Bản vẽ, thuyết minh biện pháp thi công cọc khoan nhồi D1m trên cạn – Cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Bản vẽ : DOWNLOAD Thuyết minh : DOWNLOAD Dự án: Cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Đường Văn Cao – Hồ Tây. Nguồn: Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Thăng Long

Read More »

[FULL] Bản vẽ, thuyết minh thi công dầm chữ I bằng cần cẩu – Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY Dự án: Cầu LRB08 – Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Nguồn:Cienco1

Read More »

[BẢN VẼ] 3D – Đốt dầm K38m cầu Trần Thị Lí

Link dowload :  BẤM VÀO ĐÂY

Read More »

[BẢN VẼ] 3D – Lan can cầu Trần Thị Lí

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY Dự án: Cầu Trần Thị Lí – Đà Nẵng

Read More »