Home / PHẦN MỀM / MICROSOFT OFFICE / [FULL] 8 Clip hướng dẫn học Word 2010

[FULL] 8 Clip hướng dẫn học Word 2010

Nội dung

  • Bài 1 – Giới thiệu Microsoft Word 2010
  • Bài 2 – Một số thao tác cơ bản trên Word 2010
  • Bài 3 – Bullets, numbering, đánh số trang, tìm kiếm trong word 2010
  • Bài 4 – Văn bản nghệ thuật – thao tác với hình ảnh
  • Bài 5 – Chia cột văn bản, làm chữ to đầu đoạn trong word
  • Bài 6 – Cách đặt tab, tạo textbox, tạo nền cho văn bản
  • Bài 7 – Các thao tác với bảng, tạo mục lục
  • Bài 8- Trộn văn bản, in ấn trong Word

Nguồn: Đoàn Bảo Quốc – CĐBAK53


Link Download phần mềm:  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining.edu.vn