Home / PHẦN MỀM / MICROSOFT OFFICE / [GIÁO TRÌNH] Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

[GIÁO TRÌNH] Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Nội dung

  1. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  2. Làm quen với Microsoft Excel 2010
  3. Làm việc với dữ liệu trong Excel
  4. Giới thiệu và sử dụng các hàm
  5. Khai thác cơ sở dữ liệu
  6. Đồ thị trong Excel
  7. Định dạng trang và in bảng tính
  8. Làm Việc Với Macro, Templates
  9. Phím tắt và thủ thuật

Nguồn: Đoàn Bảo Quốc

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining.edu.vn