Home / PHẦN MỀM / MICROSOFT OFFICE / [GIÁO TRÌNH] Giáo trình hướng dẫn sử dụng word 2010

[GIÁO TRÌNH] Giáo trình hướng dẫn sử dụng word 2010

Nội dung

  1. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010
  2. Thao tác căn bản trên Word 2010
  3. Thực hiện định dạng văn bản
  4. Thực hiện chèn các đối tượng
  5. Thao tác với bảng biểu
  6. Hỗ trợ xử lý trong Word 2010
  7. Các phím tắt trong Word
  8. Một số mẹo hay trên Word 2010

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining.edu.vn