Home / MIDAS / [Midas] Một số lưu ý trong điều chỉnh nội lực cầu dây văng

[Midas] Một số lưu ý trong điều chỉnh nội lực cầu dây văng

Việc điều chỉnh nội lực cầu dây văng là việc làm trong khi thi công, khi đó, do sự khác nhau của điều kiện thi công thực tế với những điều kiện thi công đã được giả thiết trong thiết kế nên cần điều chỉnh lại lực căng trước trong dây. Công tác đó gọi là điều chỉnh lực căng dây cầu dây văng. Cái bạn hỏi, theo mình hiểu có lẽ là công tác tính lực căng thiết kế.

Nếu sử dụng phần mềm Midas để tính lực căng dây trong cầu dây văng thì có 2 phương pháp cơ bản (1) phương pháp phân tích thuận theo quá trình thi công, (2) phương pháp phân tích ngược với quá trình thi công thực tế.

Về phương pháp (1) , bạn có thể tự tìm hiểu bằng cách gõ Foward Analysis trong Google để tìm kiếm.

Về phương pháp (2), theo mình bạn nên dùng Midas/Civil v7.01 thì mới giải quyết được trọn vẹn. Phương pháp này đi qua các bước như sau:

  • Mô hình câu dây văng hoàn chỉnh trong giai đoạn sử dụng, sử dụng công cụ Unknown load factors để tính lực căng cần thiết trong các dây nhăm đảm bảo chuyển vị thẳng đứng (trong Midas là phương Z) tại tất cả các điểm neo dây trên dầm chủ đều thuộc khoảng cho phép (hoặc đảm bảo mômen tại các mặt cắt bất kì trong dầm chủ đều thuộc khoảng cho phép). Thông thường hạn chế chuyển vị đứng tại các nút dây trong khoảng (-5, +5) mm. Lưu ý tại vị trí các gối thì phải hạn chế chuyển vị là 0 mm (vì giả thiết gối cứng). Ngoài ra, cần hạn chế chuyển vị của đỉnh trụ tháp trong khoảng cho phép nữa. Lưu ý là số điểm hạn chế chuyển vị phải bằng số dây cần tính lực căng. Sau khi hoàn thành bước 1 thì mình đã có lực căng trong dây ở giai đoạn khai thác.
  • Mô hình câu dây văng hoàn chỉnh trong giai đoạn sử dụng, sử dụng công cụ Unknown load factors để tính lực căng cần thiết trong các dây nhăm đảm bảo chuyển vị thẳng đứng (trong Midas là phương Z) tại tất cả các điểm neo dây trên dầm chủ đều thuộc khoảng cho phép (hoặc đảm bảo mômen tại các mặt cắt bất kì trong dầm chủ đều thuộc khoảng cho phép). Thông thường hạn chế chuyển vị đứng tại các nút dây trong khoảng (-5, +5) mm. Lưu ý tại vị trí các gối thì phải hạn chế chuyển vị là 0 mm (vì giả thiết gối cứng). Ngoài ra, cần hạn chế chuyển vị của đỉnh trụ tháp trong khoảng cho phép nữa. Lưu ý là số điểm hạn chế chuyển vị phải bằng số dây cần tính lực căng. Sau khi hoàn thành bước 1 thì mình đã có lực căng trong dây ở giai đoạn khai thác.