Home / KỸ THUẬT XDCT / Nghiên cứu ứng dụng TBM cân bằng áp lực đất trong thi công hầm khu vực Hà Nội

Nghiên cứu ứng dụng TBM cân bằng áp lực đất trong thi công hầm khu vực Hà Nội