Home / Tag Archives: SMARTCITY

Tag Archives: SMARTCITY

The 5th International Conference on Geotechnical, Structural and Construction Engineering (CIGOS 2019)

HỘI THẢO QUỐC TẾ CIGOS 2019 Hội thảo khoa học Kỹ thuật Địa chất, Kết cấu và Xây dựng đang tiếp tục nhận các bài viết nghiên cứu đến từ tất cả các nhà khoa học quan tâm. Hội nghị năm tới (CIGOS 2019) sẽ được phối hợp và tổ …

Read More »