Home / KHOA HỌC CÔNG NGHỆ / The 5th International Conference on Geotechnical, Structural and Construction Engineering (CIGOS 2019)

The 5th International Conference on Geotechnical, Structural and Construction Engineering (CIGOS 2019)

HỘI THẢO QUỐC TẾ CIGOS 2019

Hội thảo khoa học Kỹ thuật Địa chất, Kết cấu và Xây dựng đang tiếp tục nhận các bài viết nghiên cứu đến từ tất cả các nhà khoa học quan tâm.
Hội nghị năm tới (CIGOS 2019) sẽ được phối hợp và tổ chức tại Hà Nội. Cùng với sự tham gia của các nhà khoa học và kỹ sư trên toàn thế giới.
Các Key Speaker là các giáo sư nổi tiếng, là biên tập viên của các tạp chí hàng đầu thế giới (SCI IF > 3)
Để tham gia hội nghị:
Xin vui lòng gửi bản tóm tắt của bạn (250 – 500 từ) qua trang web hội nghị: https://cigos2019.sciencesconf.org/user/submit.

Để biết thêm thông tin,
Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi:
https://cigos2019.sciencesconf.org

 

CIGOS 2019 – Opening of Abstract Submission
A special issue of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering (IF=5.475), now in 33rd year of publication, is planned for a selected number of extended and updated versions of the most interesting/innovative computing papers presented at the 5th International Conference on Geotechnical, Structural and Construction Engineering (CIGOS 2019), Hanoi, Vietnam, October 31-November 1, 2019.

For more information: https://cigos2019.sciencesconf.org/resource/page/id/21

(CIGOS 2019)