Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / ĐƯỜNG / [TỔNG HỢP] Bài giảng các môn học Đường Bộ

[TỔNG HỢP] Bài giảng các môn học Đường Bộ

Nội dung:

  1. Bảo dưỡng sửa chữa đường
  2. Khảo sát thiết kế đường
  3. Thiết kế nền mắt đường
  4. Thiết kế yếu tố hình học đường
  5. Tổ chức thi công đường
  6. Xây dựng mặt đường
  7. Xây dựng nền đường

Nguồn: Đoàn Bảo Quốc – CĐBAK53

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining.edu.vn