Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / CẦU - HẦM / [TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng chuyên ngành Cầu Hầm

[TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng chuyên ngành Cầu Hầm

1. Tính toán thiết kế công trình phụ tạm phục vụ thi công cầu – Phạm Huy Chính. Download!

2. Thiết kế cầu thép- TS. Nguyễn Xuân Toản, Ths. Nguyễn Xuân Mỹ – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

3. Ví dụ tính toán cầu dầm liên hợp – GS. Nguyễn Viết Trung, Ths. Nguyễn Tuyết Trinh – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

4. Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 – GS. Lê Đình Tâm – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

5. Cơ sở phân tích kết cấu cầu – hầm – GS. Nguyễn Viết Trung, PGS. Hoàng Hà – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

5. Bài giảng Sửa chữa và tăng cường kết cấu cầu – Trường đại học giao thông vận tải. Download!

6. Giáo trình thiết kế cầu bê tông cốt thép – Phạm Văn Thái, Nguyễn Bình Hà – Trường đại học xây dựng. Download!

7. Thiết kế cầu bê tông cốt thép và cầu thép trên đường ô tô – N.I.Polivanov. Dịch giả: Nguyễn Trâm, Nguyễn Như Khải – Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật.

  • Phần 1: Thiết kế phương án cầu BTCT và cầu thép. Download!

  • Phần 2: Thiết kế cấu tạo và tính toán cầu dầm BTCT. Download!

  • Phần 3: Thiết kế kết cấu nhịp cầu thép. Download!

  • Phần 4: Thiết kế cầu dầm thép liên hợp BTCT. Download!

8. Khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu – GS. Nguyễn Viết Trung.  Download!

9. Bài giảng thi công cầu – Nguyễn Lan – Đại học bách khoa Đà Nẵng.  Download!

10. Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép – GS. Nguyễn Viết Trung.  Download!

11. Sổ tay thi công cầu cống – GS. Nguyễn Viết Trung.  Download!

12. Thi công cầu.Tập 1 – Chu Viết Bình. Nhà xuất bản giao thông vận tải.  Download!

13. Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm Super T – GS. Nguyễn Viết Trung – Nhà xuất bản xây dựng.  Download!

14. Áp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực – PGS.TS Đặng Gia Hải – Nhà xuất bản xây dựng.  Download!

15. Kết cấu nhịp cầu thép – GS. Nguyễn Viết Trung – Nhà xuất bản xây dựng.  Download!

16. Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và miền núi – Bộ giao thông vận tải.  Download!

17. Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn – GS. Nguyễn Viết Trung – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

18. Kết Cấu Ống Thép Nhồi Bê Tông – GS. Nguyễn Viết Trung – Nhà Xuất bản xây dựng. Download!

19. Thiết kế cầu treo dây võng – PGS. TS. Nguyễn Viết Trung và TS. Hoàng Hà. Download!

20. Cầu bê tông cốt thép – GS Nguyễn Viết Trung, PSG.TS Hoàng Hà – Nhà xuất bản xây dựng. Download!