Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / MÔN HỌC CƠ SỞ / [TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng sức bền vật liệu

[TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng sức bền vật liệu

1. Sức bền vật liệu. Tập 1 – GS.TSKH Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong – Đà Nẵng. Download!

2. Sức bền vật liệu. Tập 2 – GS.TSKH Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong – Đà Nẵng. Download!

3. Giáo trình sức bền vật liệu F1 – Đại học giao thông vận tải. Download!

4. Giáo trình sức bền vật liệu F2 – Đại học giao thông vận tải. Download!

5. Sức bền vật liệu và kết cấu – Nguyễn Đình Đức, Hoàng Như Mai – Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. Download!

6. Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu F1 – Đặng Việt Cương – Nhà xuất khoa học và kỹ thuật. Download!

 

6. Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu F2 – Đặng Việt Cương – Nhà xuất khoa học và kỹ thuật. Download!