Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / MÔN HỌC CƠ SỞ / [TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng vật liệu xây dựng

[TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng vật liệu xây dựng

1. Bài giảng Vật liệu xây dựng – Đại học Bách Khoa. Download!

2. Giáo trình vật liệu xây dựng – GS.TSKH Phùng Văn Lự – Nhà xuất bản giáo dục. Download!

3. Bê tông cường độ cao và chất lượng cao – GS. Phạm Duy Hữu – Nhà xuất bản giao thông vận tải. Download!

3. Bê tông Asphalt – GS. Phạm Duy Hữu – Nhà xuất bản giao thông vận tải. Download!