Thư viện

[ANSYS] Download ANSYS Products 19.2 Full mới nhất 2020

ANSYS Inc là một trong những nhà phát triển phần mềm hàng đầu CAE (Computer-Aided Engineering ). Bộ sưu tập của ANSYS bao gồm các công cụ khác nhau để mô phỏng và phân tích các ngành kỹ thuật khác nhau như điện từ, tĩnh điện, cơ điện tử, cơ học, rắn và lỏng, truyền nhiệt, động lực, … ANSYS gồm hai phần bao gồm các công cụ mạnh mẽ để mô phỏng và phân tích Công nghệ Mô phỏng và Công nghệ Dòng công việc để truyền thông giữa các ngành khác nhau và phân tích song song sử dụng nhiều vấn đề khác nhau.
Hướng dẫn cài đặt
1. Intall ANSYS 19.1, specify name of the host which runs/will run license server when asked
2. Intall ANSYS 19.1 License Manager, do not install license file.
3. Replace files in “Program FilesANSYS IncShared FilesLicensingwinx64” with those in ansys191lm.rar
4. Generate your license file using A191_Calc.exe
5. Run ANSYS License Management Center
6. Click “Add a License File” and point to file generated at p.4
7. Click “View Status/Start/Stop License Manager”, click “Start” there
8. Always block in your firewall

BỘ CÀI VÀ THUỐC ANSYS 19.2-64bit

Link Download: BẤM VÀO ĐÂY

Password: thuthuat.dianguc.info

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn utctraining.edu.vn.
Copyright © 2023 | utctraining.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status