Home / KHO BẢNG TÍNH

KHO BẢNG TÍNH

KHO BẢNG TÍNH CHUYÊN NGÀNH – ĐƯỜNG (05/25/2019)

KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Kiểm toán kết cấu mặt đường BTXM theo quyết định 3230/QĐ BGTVT >>> Download! Bảng tính kết cấu áo đường mềm 22TCN 211-06 >>> Download! XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU Thiết kế xử lý nền đường đắp trên đất yếu bằng đướng thấm thẳng đứng >>> …

Read More »

KHO BẢNG TÍNH CHUYÊN NGÀNH – CẦU (05/25/2019)

BẢN MẶT CẦU Bản mặt cầu liên tục nhiệt_ Cầu Sông Ba – Tỉnh Phú Yên >>>Download! Bảng tính bản mặt cầu dầm hộp _ Cầu Tân Đệ >>>Download! Bản mặt cầu – cánh hẫng – Bản tiếng anh >>>Download! KẾT CẤU BTCT, DẦM BTCT Tính toán đặc trưng hình …

Read More »