Home / KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Kỹ năng đàm phán thương lượng

Trong suốt quá trình đàm phán, kỹ năng quan trọng nhất để đi đến thành công là thương lượng. Tác giả xin chia sẻ một số lời khuyên của các chuyên gia.   1. Truyền đạt thông tin Năm nguyên tắc cơ bản trong truyền đạt thông tin: Truyền đạt …

Read More »