Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / DỰ TOÁN / [Full] Hồ sơ dự toán + hồ sơ bản vẽ cầu giản đơn 3 nhịp, dầm I ( Cầu Long Khốt)

[Full] Hồ sơ dự toán + hồ sơ bản vẽ cầu giản đơn 3 nhịp, dầm I ( Cầu Long Khốt)

File dự toán mẫu kèm theo hồ sơ bản vẽ công trình Cầu Long Khốt – Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An

Tài liệu giúp các bạn có thể tự học và đối chiếu.

Chúc các bạn học tập tốt!

Nguồn: Đoàn Bảo Quốc – CĐBAK53

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining.edu.vn