Home / KHO BẢN TÍNH, BẢN VẼ / KHO BẢN VẼ – CHUYÊN NGÀNH CẦU

KHO BẢN VẼ – CHUYÊN NGÀNH CẦU

A. DẦM I

 1. Dầm I, 33m, căng sau

 • Bố trí chung. >>> Download
 • Cốt thép dự ứng lực. >>> Download
 • Cốt thép thường. >>> Download
 • Dầm ngang. >>> Download
 1. Dầm I, 24.54m, căng trước. >>> Download

 2. Dầm châu thới, 18.60m, căng trước >>> Download

 3. Dầm châu thới, 12,50m, căng trước >>> Download

 4. Dầm I, 15.00m, căng trước >>> Download

B. DẦM T

 1. Dầm T, 12.00m, cốt thép thường >>> Download

 2. Dầm T, 6.00m. cốt thép thường >>> Download

C. DẦM BẢN

 1. Dầm bản rỗng, 22.00m, căng trước >>> Download

D. CỌC ĐÓNG

 1. Cọc 35×35, L=30m >>> Download

 2. Cọc 35×35, L=35m >>> Download

 3. Cọc 25×25, L=24m >>> Download

 4. Cọc 40×40, L=45m >>> Download

E. KẾT CẤU KHÁC

 1. Bản quá độ >>> Download

 2. Khe co giãn cao su >>> Download

 3. Biển báo, báo hiệu >>> Download

 4. Sàn giảm tải >>> Download