Thư viện

KHO BẢN VẼ – CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG

 1. BẢN VẼ CỐNG

 • D400-600

>>> Download!

 • D800-1000

>>> Download!

 • D1500-2000

>>> Download!

 • Đế cống D400-600-800-1000-1500-2000

>>> Download!

 • Bố trí chung cống tròn – TEDI

>>> Download!

 • Bố trí chung hố thu – móng cống – TEDI

>>> Download!

 • Cốt thép cống tròn D1000 – TEDI

>>> Download!

 • Cốt thép cống tròn D1250 – TEDI

>>> Download!

 • Cốt thép cống tròn D1500 – TEDI

>>> Download!

 • Cốt thép cống tròn D2000 – TEDI

>>> Download!

 • Bố trí chung cống bản – TEDI

>>> Download!

 • Cốt thép cống bản – TEDI

>>> Download!

 • Cốt thép cống hộp đổ tại chỗ – TEDI

>>> Download!

 • Cống hộp BTCT khẩu độ S=1.5-2.0-2.5-3.0 – TEDI

>>> Download!

 • Chi tiết đầu cống hộp đơn đổ tại chỗ – TEDI

>>> Download!

 • Cống hộp đôi – TEDI

>>> Download!

 • Chi tiết đầu cống hộp đôi đổ tại chỗ – TEDI

>>> Download!

 • Chi tiết bản vượt dùng cho cống hộp đổ tại chỗ – TEDI

>>> Download!

 • Bố trí chung cống dọc – TEDI

>>> Download!

 1. BẢN VẼ MẶT CẮT NGANG

 • Siêu cao, mở rộng, bạt tầm nhìn trên cắt ngang và bình đồ – TEDI

>>> Download!

 1. BẢN VẼ HỘ LAN

 • Hộ lan mềm – TEDI

>>> Download!

 • Hộ lan bê tông cốt thép – TEDI

>>> Download!

 1. BẢN VẼ TƯỜNG CHẮN

 • Tường chắn vai – TEDI

>>> Download!

 • Tường chắn có hộ lan – TEDI

>>> Download!

 • Tường chắn chân – TEDI

>>> Download!

 • Tường ốp mái dốc – TEDI

>>> Download!

 • Tường chắn taluy đường – TEDI

>>> Download!

 1. BẢN VẼ KHÁC

 • Thu nước rãnh đỉnh – TEDI

>>> Download!

 • Bậc nước hộ đạo – TEDI

>>> Download!

 • Taluy trồng cỏ – TEDI

>>> Download!

 • Gia cố taluy – TEDI

>>> Download!

 • Cọc tiêu, biển báo – TEDI

>>> Download!

 • Chi tiết cột và biển – TEDI

>>> Download!

 • Biển báo – TEDI

>>> Download!

 • Đường lánh nạn – TEDI

>>> Download!

 • Hố thu, giếng thu  – TEDI

>>> Download!

 • Hố trồng cây – TEDI

>>> Download!

 1. BẢN VẼ BIỆN PHÁP THI CÔNG

 • Biện pháp thi công thoát nước ngang lắp ghép – cống hộp – TEDI

>>> Download!

 • Biện pháp thi công thoát nước ngang đổ tại chỗ – cống hộp – TEDI

>>> Download!

 • Biện pháp thi công hầm chui dân sinh – TEDI

>>> Download!

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn utctraining.edu.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | utctraining.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status