Thư viện

[PCACOL] Download Pcacol Full mới nhất 2018

PCACOL là chương trình thiết kế kiểm toán cột bê tông cốt thép.

Là một sản phẩm trong bộ sản phẩm PCAsoftware được xây dựng từ năm 1988 được phát triển bởi hiệp hội xi măngPortland (PCA). PCA đã tích cực tham gia phát triển phần mềm, liên tục cung cấp và hỗ trợ sản phẩm phần mềm giúp các kỹ sư thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.
Khả năng mô hình hóa của Pcacol:
  • Mô hình hóa vật liệu: Ngườidùng có thể nhập các thông số đặc trưng của vật liệu bê tông hoặc thép, và phầnmềm có thể tự động tính toán các thông số còn lại.
  • Mô hình hóa mặt cắt: PCACOL cungcấp đa dạng và phong phú các dạng măt cắt tròn, chữ nhật, hoặc mặt cắt bất kìngười dùng tự định nghĩa
  • Mô hình hóa cốt thép: ngườidùng có thể lựa chọn thép theo tiêu chuẩn có sẵn trong thư viện hoặc người dùngtự định nghĩa. Bố trí cốt thép  tất cả các mặt đều nhau, hoặc cho phép bố trí cốt thép tại vị trí bất kì trong mặt cắt
  • Mô hình hóa tải trọng: các yếu tố tải trọng, tải trọng tĩnh, tải trọng động, tải trọng gió, động đất.
CSICOL là một gói phần mềm được sử dụng cho việc phân tích và thiết kế các cột. Việc thiết kế của bất kỳ cột bê tông, bê tông tăng cường, hoặc hỗn hợp bê tông có thể được thực hiện bởi chương trình. CSiCOL cung cấp công cụ Thiết kế Wizard hướng dẫn người sử dụng từng bước, thông qua toàn bộ quá trình thiết kế của cột. Điều này làm cho việc thiết kế đơn giản, theo quy trình, tổ chức và hiệu quả. Các thiết kế có thể được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn ACI-318-02, ACI-318-99, BS8110 hoạc CSA A-23.3-94.
CSICOL là có đủ khả năng để xử lý một số lượng không giới hạn tải cho các kết hợp cả hai điều kiện gây ảnh hưởng và điều kiện không gây ảnh hưởng. Việc thiết kế có thể được chỉ định trực tiếp hoặc có thể được tính theo chương trình bằng cách sử dụng phương pháp mômen phóng đại. Sự gây ảnh hưởng và không không gây ảnh hưởng điều kiện kiểm tra cũng có thể thực hiện bởi chương trình như được xác định bằng việc lựa chọn mã thiết kế. Hơn nữa, CSICOL có khả năng xác định hiệu quả hệ số độ dài dựa trên khung và kết thúc các điều kiện của cột

Link Download: BẤM VÀO ĐÂY

Pass: utctraining.edu.vn

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn utctraining.edu.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | utctraining.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status