Thư viện

[RM] Download RM Bridge V8i Full mới nhất 2018

RM Bridge – Phần mềm chuyên nghiệp tính toán, thiết kế và đánh giá khả năng chịu lực cho mọi loại công trình cầu

RM Bridge Advanced V8i.08.11.18.01 là version mới nhất tính đến ngày 01/09/2014  của hãng Benley. RM Bridge Advanced là bộ phần mềm tổng hợp bao gồm RM Bridge kèm theo các module:

– RM Bridge Advanced Non-linear
– RM Bridge Advanced Cable
– RM Bridge Advanced Dynamics
– RM Bridge Advanced Wind
– RM Bridge Advanced Construction
– RM Bridge CAST

RM Bridge dựa trên nền tảng phân tích và tính toán cộng dồn từ các giai đoạn thi công có xét tới nhiều yếu tố thực tế phù hợp cho mọi loại công trình cầu thi công phân đoạn như cầu bê tông cốt thép, cầu bê tông DƯL khẩu độ lớn, cầu thép – bê tông liên hợp, kết cấu cầu Hybrid, cầu vòm, cầu dàn, cầu treo dây văng, cầu treo dây võng. BrIM cung cấp giải pháp tích hợp cho việc thiết kế và nâng cấp các công trình cầu, một giải pháp hiệu quả cho công tác kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu trong quá trình khai thác. Với modul xử lý hình học GP, RM Bridge cho phép người sử dụng có thể tính toán, thiết kế kết cấu cầu theo ý tưởng của kiến trúc sư để tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình cầu. Ngoài ra, RM Bridge còn có thể tích hợp với phần mềm Power Rebar – phần mềm tự động hóa thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực của Bentley, giúp người kỹ sư tự động hóa toàn bộ công tác tạo bản vẽ không phụ thuộc vào các thư viện dự án đã làm nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu về các giải pháp kết cấu, tiết kiệm chi phí xây dựng, thời gian thực hiện thiết kế.

Các tính năng chính của phần mềm RM Bridge V8i:
1. RM Bridge PROFESSIONAL (included in RM Bridge Professional+)
– Mô đun Xử lý hình học:
+ Xử lý hình học 3D cho mọi loại kết cấu cầu
+ Có thể mô hình hóa cho các loại kết cấu có mặt cắt ngang bất kỳ
+ Nhập dữ liệu từ file Land XML file, nhập dữ liệu đường tim cầu từ phần mềm thiết kế đường MXROAD, Bentley Rail Track
+ Có thư viện thiết kế cho nhiều loại kết cấu cầu
+ Xuất kết quả thiết kế sang các định dạng CAD (DGN, DWG).
– Modul mô hình hoá kết cấu cho mọi loại kết cấu:
+ Mô đun cơ bản cho phân tích kết cấu cầu theo mô hình 3D
+ Có thể tính toán với mọi loại tải trọng trong thiết kế cấu.
+ Có thể tổ hợp kết quả tính toán với các kết quả đã có
+ Phân tích kết cấu cầu theo mô hình 4D ( 3D + thời gian)
+ Thực hiện phân tích theo các giai đoạn thi công bất kỳ
+ Phân tích từ biến, co ngót theo nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau
+ Phân tích tải trọng nhiệt độ (tải trọng nhiệt độ chênh lệch, phân tích phi tuyến nhiệt độ Gradient trên mặt cắt)
+ Phân tích tải trọng hoạt tải theo nhiều tiêu chuẩn thiết kế khác nhau trên thế giới.
+ Mô hình phần tử đàn hồi tuyến tính tĩnh
+ Kiểm tra ứng suất trong kết cấu tại bất kỳ vị trí nào trên mặt cắt (ứng suất chính, ứng suất cắt.
+ Hỗ trợ mô hình hóa (Wizards) cho nhiêuh loại cầu được sử dụng phổ biến hiện nay
– Modul nhập số liệu dạng file text:
+ Nhập số liệu dạng text file
– Tính toán độ vồng trong thi công:
+ Tính toán độ vồng và tạo báo cáo trên bảng tính Excel đường độ vồng tại bất kỳ thời điểm thi công nào do người quản lý yêu cầu.
+ Tạo báo cáo dưới dạng đồ họa trực quan phù hợp cho việc quản lý dự án ngoài công trường
+ Tạo báo cáo theo các định dạng Word/Excel/TDF, AutoCAD (3D)
+ Tự động tạo báo cáo kết quả tính toán, thiết kế theo các định dạng file: Word/Excel/TDF, AutoCAD (3D)
2. RM Bridge FEM (included in RM Bridge Professional+):
– Hỗ trợ mô hình phân tích cục bộ, phân tích kết cấu theo phương ngang cầu theo các mô hình phân tử Shell, Plate, Shear Wall, Solid
3. RM BRIDGE CONCRETE DESIGN (included in Bridge Professional+):
– Thiết kế kết cấu BTCT thường:
+ Kiểm toán kết cấu theo các TTGH ULS và SLS.
+ Tính toán thiết kế lượng cốt thép yêu cầu
– Thiết kế kết cấu BTCT DƯL trong và DƯL ngoài:
+ Tính toán mất mát ứng suất kết cấu BTCT DƯL
+ Kiểm toán kết cấu theo các TTGH ULS và SLS: Kiểm toán theo ứng suất; kiểm toán theo cường độ: Moment giới hạn, cắt và xoắn đồng thời
+ Tính toán thiết kế lượng cốt thép yêu cầu
4. RM BRIDGE COMPOSITE (included in Bridge Professional+):
– Thiết kế kết cấu bê tông liên hợp (Bê tông – bê tông, bê tông – thép):
+ Kiểm toán kết cấu theo các TTGH ULS và SLS đối với mặt cắt liên hợp bê tông-bê tông, bê tông – thép
+ Có khả năng tính toán với mặt cắt liên hợp gồm 8 loại vật liệu khác nhau
5. RM BRIDGE Stability (included in Bridge Professional+):
– P-Delta Effect + Eigenvalues
+ Phân tích chu ky dao động riêng
+ Phân tích ổn định của kết cấu trong các giai đoạn thi côgn va giai đoạn khai thác
6. RM BRIDGE NL Spring (included in Bridge Professional+):
– Non-linear Springs and Friction Elements
+ Phân tích tính toán với mô hình phần tử đàn hồi phi tuyến cho kết cấu dầm có nguy cơ bị mất liên kết do có xuất hiện lực nhổ (áp dụng cho cầu treo dây văng tại vị trí trụ neo)
+ Phân tích tính toán với mô hình phần tử liên kết ma sát (sliding bearing)
7. RM BRIDGE NL Material (included in Bridge Professional+):
– Non-linear Material, Cracked Concrete
+ Phân tích mô hình phi tuyến vật liệu có xét đến mô hình vết nứt
8. RM BRIDGE Eigen (included in Bridge Professional+):
– Eigen values:
+ Phân tích phân tích trị riêng, chu kỳ dao động riêng của kết cấu
9. RM BRIDGE Response Excitation (included in Bridge Professional+)
– Response Spectrum:
+ Phân tích động đất theo lý thuyết đơn phổ hoặc đa phổ
– Other Modal Analysis:
+ Phân tích tải trọng tác dụng động theo phương phán đơn phổ/ đa phổ
10. RM BRIDGE Damper (included in Bridge Professional+):
– Damper elements:
+ Phân tích kết cấu với mô hình phần tử giảm chấn phi tuyến
11. RM BRIDGE Time History (included in Bridge Professional+):
– Non-linear Time History:
+ Phân tích tải trọng động theo phương pháp lịch sử thời gian (tải trọng động đất, tải trọng hoạt tải động – đường sắt cao tốc) có xét đến phi tuyến hình học, phi tuyến vật liệu, mô hình liên kết phi tuyến
12. RM BRIDGE Advanced International (included in Bridge Advanced+):
– International standards:
+ Tích hợp các tiêu chuẩn thiết kế trên thế giới về:
+ Tính toán co ngót, từ biến, chùng ứng suất
+ Hoạt tải
+ Thiết kế kết cấu bê tông
+ Kiểm toán kết cấu theo các TTGH SLS và ULS
12. RM BRIDGE Advanced Cable (included in Bridge Advanced+):
– Cable Elements:
+ Mô hình hóa phần tử cáp dây văng có xét đến ảnh hưởng do độ chùng
13. RM BRIDGE Advanced ADDCON (included in Bridge Advanced+)
– Optimized Stay Cable Tensioning:
+ Công cụ tối ưu tính toán lực căng trong cáp dây văng đáp ứng các tiêu chí điều chỉnh nội lực của người sử dụng
14. RM BRIDGE Advanced Large deflections (included in Bridge Advanced+):
– Large Deflections:
+ Công cụ tính toán theo lý thuyết biến dạng lớn áp dụng cho cầu treo dây võng, cầu treo dây văng khẩu độ lớn
15. RM BRIDGE Advanced Erection control (included in Bridge Advanced+):
– Erection control:
+ Công cụ tính toán điều chỉnh cao độ thi công theo các điều kiện thực tế tại công trường
16. RM BRIDGE Advanced Wind CFD (included in Bridge Advanced+):
– Wind CFD
+ Công cụ phân tích xác định các thông số động học của mặt cắt không cần thí nghiệm hầm gió và đưa vào tính toán kết cấu theo tải trọng gió động
17. RM BRIDGE Advanced Wind Buffeting (included in Bridge Advanced+):
– Wind Dynamics:
+ Công cụ phân tích kết cấu theo tải trọng gió động theo các thông số động học của mặt cắt từ modul CFD và kiểm toán các điều kiện an toàn khí động học công trinh
18. RMTOOL Bridge ILM (included in Bridge Specialized ToolSet):
– I.L.M. Method:
+ Công cụ hỗ trợ tính toán, thiết kế cầu theo công nghệ đúc đẩy, lắp đẩy (hỗ trợ mô hình hóa hình học, cáp DƯL, các giai đoạn thi côgn và kiểm toán kết cấu)
19. RMTOOL Bridge Cant (included in Bridge Specialized ToolSet):
– Cantilever wizard:
+ Công cụ hỗ trợ tính toán, thiết kế cầu theo công nghệ đúc hẫng/ lắp hẫng cân bằng (hỗ trợ mô hình hóa hình học, cáp DƯL, các giai đoạn thi côgn và kiểm toán kết cấu)
20. RMTOOL Rolling Stock (included in Bridge Specialized ToolSet):
– Rolling Stock Pre-Analysis:
+ (Áp dụng cho cầu trên đường sắt cao tốc)
+ Xử lý số liệu mô hình hóa cho phân tích kết cấu theo vận tốc của hoạt tải (cầu trên đường sắt cao tốc)
+ Phân tích, tính toán kết cấu dưới tác dụng của hoạt tải khai thác với vận tốc cao
+ Kiểm toán các điêuf kiện an toàn của côgn trình cầu trên đương sắt cao tốc

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn utctraining.edu.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | utctraining.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status