Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / ĐƯỜNG / [TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng chuyên ngành Đường Bộ

[TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng chuyên ngành Đường Bộ

1. Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô – PGS.TS Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc – Nhà xuất bản giao thông vận tải. Download!

2. Thiết kế đường ô tô. Tập 1 – GS.TS Đỗ Bá Chương – Nhà xuất bản giáo dục. Download!

3. Thiết kế đường ô tô. Tập 2 – Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Phúc – Nhà xuất bản giáo dục. Download!

4. Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông. Tập 3 – GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục – Nhà xuất bản giáo dục. Download!

5. Thiết kế đường ô tô, Khảo sát thiết kế đường. Tập 4 – Dương Ngọc Hải – Nhà xuất bản giáo dục. Download!

6. Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu – Nguyễn Quang Chiêu – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

7. Xây dựng mặt đường ô tô/500 trang – Sách dịch. Download!

8. Bài giảng Khai thác đường – Trường đại học bách khoa đà nẵng. Download!

9. Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị – Nguyễn Mạnh Hà – Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng. Download!

10. Qui hoạch xây dựng phát triển đô thị – GS.TS Nguyễn Thế Bá – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

11. Bài giảng xây dựng nền đường/500Trang – Trường đại học bách khoa đà nẵng. Download!

12. Bài giảng xây dựng mặt đường/800Trang – Trường đại học bách khoa đà nẵng. Download!

13. An toàn lao động trong xây dựng – Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàn Vĩnh. Download!

14. Bảo dưỡng sử chữa đường ô tô – Đại học giao thông vận tải. Download!

15. Tổ chức thi công và các xí nghiệp phục vụ xây dựng đường ô tô – Chu Tiến Dũng – ĐHGTVT. Download!

16. Bài giảng xây dựng nền đường ô tô F1 – ĐHGTVT. Download!

16. Bài giảng xây dựng mặt đường ô tô.1000Trang – ĐHGTVT. Download!

17. Thi công đường – KS. Doãn Hoa – Nhà xuất bản xây dựng . Download!

18.Sổ tay chọn máy và thiết bị thi công Cầu đường. Download!

19.Tính Toán Và Thiết Kế Chi Tiết Các Yếu Tố Nút Giao Thông Khác Mức – GS.Nguyễn Xuân Vinh, TS Nguyễn Văn Hùng – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

20.Thiết kế tuyến đường cao tốc – Sách dịch: Đinh Việt Hồng – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

20.Phương pháp thiết kế tuyến clothoid – PGS.TS Nguyễn Xuân Vinh – Nhà xuất bản xây dựng. Download!

21. Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô – Nguyễn Quang Chiêu, Trần Tuấn Hiệp – Nhà xuất bản giao thông vận tải. Download!

22. Sổ tay thiết kế đường ô tô Tập 1 – Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, Vũ Đình Phụng – Nhà xuất bản giao thông vận tải. Download!

23. Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị – Nguyễn Xuân Trục – Nhà xuất bản giáo dục. Download!

23. Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đường – Tập 1 – Vũ  Đình Phụng, Vũ Quốc Cường – Nhà xuất bản xây dựng. Download!