Home / TÀI LIỆU XÂY DỰNG / ĐƯỜNG / [TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng chuyên ngành đường sắt

[TỔNG HỢP] Sách, giáo trình, bài giảng chuyên ngành đường sắt

1. Công trình đường sắt Tập 1 – Lê Hải Hà, Bùi Thị Trí, Nguyễn Thanh Tùng – Nhà xuất bản giao thông vận tải. Download!

2. Điều khiển chạy tàu trên đường sắt – PGS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà – Nhà xuất bản giao thông vận tải. Download!

3. Công trình đường sắt – Lê Hải Hà, Phạm Văn Ký – Nhà xuất bản giao thông vận tải. Download!