Home / PHẦN MỀM / [BÀI GIẢNG] Autocad nâng cao và lập trình trong Autocad

[BÀI GIẢNG] Autocad nâng cao và lập trình trong Autocad

Nội dung

 1. Chương I. Thiết lập môi trường bản vẽ
  • Quy định về bản vẽ
  • Thiết lập môi trường bản vẽ
  • Giới thiệu Express Tool
 2. Chương II. Layout và In ấn
  • Làm việc với layout
  • Điều khiển in ấn
 3. Chương III. Làm việc với dữ liệu
  • Tham khảo ngoài
  • Làm việc với dữ liệu bên ngoài
  • Làm việc với Raster Image
  • Pasting, Linking and Embedding Objects
 4. Chương IV. Tuỳ biến trong AutoCAD
  • Các đối tượng Shape
  • Tạo font chữ
  • Tạo các dạng đường
  • Dạng đường phức chứa đối tượng Shape
  • Tạo các mẫu mặt cắt
  • Menu

Nguồn: Sưu tầm

Link Download :  BẤM VÀO ĐÂY

PASS: utctraining.edu.vn